หน้าแรก


วิดีโอ YouTube

...ข่าวประชาสัมพันธ์....

              

               


นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
โทร. 0914199517

44012011.ses26.go.th


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา