กิจกรรม

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ วสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
    
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2561
  

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปึ 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์
   
Comments